Operacja "THANASIS"

Logotyp Operacji Thanasis

To prowadzony przez Muzeum Historii Komputerów i Informatyki projekt restauracji podzespołów komputera ODRA 1305 (produkowanego przez Wrocławskie Zakłady Elektroniczne ELWRO). Celem projektu pierwotnie było zachowanie w jak najlepszym stanie przede wszystkim komputerów ODRA: z czasem projekt objął także inne urządzenia produkowane przez Zakłady ELWRO. Obecnie pozyskujemy partnerów i stale poszerzamy działalność, dokumentując pozostałości elwrowskich urządzeń we wszystkich podmiotach muzealnych w kraju.

Poszukujemy komputerów oraz podzespołów RIAD i ODRA (wszystkie modele), UMC, ELWAT.       W ramach Operacji Thanasis zabezpieczamy dokumentację do wymienionych komputerów,         a także oprogramowanie.

Kilka lat działań w ramach Operacji Thanasis zaowocowało uruchomieniem dwóch jednostek procesorowych komputera ODRA 1305 wraz z terminalami znakowymi - obiekty te znajdują się w Muzeum Historii Komputerów i Informatyki, w przestrzeni ekspozycyjnej w Katowicach. Prace jednak wciąż trwają, a eksponatów przybywa.

Do depozytów w MHKI w celach badawczych i pokazowych dołączyły urządzenia z Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy, Muzeum AGH w Krakowie, Muzeum Inżynierii i Techniki  w Krakowie, Bumeru Łabędy, a także sprzęt, dokumentacja i części z prywatnych zbiorów osób, które zdecydowały się wesprzeć nasz projekt.

Operacja Thanasis nie mogłaby się udać bez wydatnego wsparcia - teoretycznego oraz praktycznego - inżyniera Romualda Jakóbca, byłego członka grupy konstruktorów komputera ODRA 1305: to dzięki jego nieocenionej wiedzy mogliśmy doprowadzić do uruchomienia urządzeń i konserwacji ich. Prace konserwatorskie oraz uruchomieniowe kontynuuje także inż. Marcin Bulandra, który odtworzył także kod do Gry Marienbadzkiej, napisanej na komputery ODRA przez inż. Witolda Podgórskiego w 1962 roku (dzięki wieloletniej współpracy z inż. Podgórskim).

Honorowy patronat nad projektem objął Thanasis Kamburelis.Thanasis Kamburelis

Jak napisał Bronisław Piwowar w tekście "ELWRO DOBRY POCZĄTEK, ROZKWIT I UPADEK" (kliknij żeby przeczytać cały tekst):

"Z uznaniem należy podkreślić kluczową rolę Kamburelisa przy realizacji Umowy Software'owej z ICL. Był wówczas zgodnie uznawany za najlepszego w Polsce specjalistę w zakresie architektury i struktury logicznej komputerów cyfrowych. Będąc zdolnym i pracowitym, posiadał także wyjątkowy talent organizowania zespołów twórczych. Świetnie radził sobie w relacjach ze specjalistami i kierownictwem fabryki, może dlatego, że zawsze był bardzo profesjonalny i życzliwy.

Kamburelis doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że zbudowanie Odry 1304 w oparciu o otrzymaną dokumentację logiczną oznaczałoby odtworzenie ze wszystkimi szczegółami układowej/sprzętowej struktury logicznej zawierającej wiele tysięcy bramek logicznych i byłoby przedsięwzięciem praktycznie niewykonalnym; dlatego, na podstawie osobistych doświadczeń  przy projektowaniu logiki mikroprogramowanej przy Odrze 1204, wiedział, że do uzyskania kompatybilności programowej wystarczy zgodność list rozkazów. Kamburelis opierał się na wychowanym przez siebie zespole doświadczonych przy Odrze 1204 projektantów mikroprogramowanych struktur logicznych, w tym: Alicję Kuberską, Edmunda Szajera, Adama Urbanka i Bronisława Piwowara oraz Bogdana Kasierskiego i Ryszarda Fudalę."

 

Operacja Thanasis - cz. 1 zobacz więcej

Operacja Thanasis - cz. 1
2017-06-20 Sprawozdanie z uruchomienia systemu komputerowego ODRA 1305

Operacja Thanasis - cz. 2 zobacz więcej

Operacja Thanasis - cz. 2
2017-07-15 Program rewitalizacji komputerów Wrocławskich Zakładów Elektronicznych ELWRO

Operacja Thanasis - cz. 3 zobacz więcej

Operacja Thanasis - cz. 3
2017-12-22 ODRA JC 1305 prac ciąg dalszy

Operacja Thanasis - cz. 4 zobacz więcej

Operacja Thanasis - cz. 4
2018-01-11 Rozpoczęcie prac związanych z oczyszczeniem i uruchomieniem czytnika CDT 325 v2

Operacja Thanasis - cz. 5 zobacz więcej

Operacja Thanasis - cz. 5
2018-01-19 Rozpoczęcie prac związanych z oczyszczeniem i uruchomieniem monitora technicznego DZM-180 KSRE

Operacja Thanasis - dzięki Muzeum AHG poszerzamy projekt i ekspozycję zobacz więcej

Operacja Thanasis - dzięki Muzeum AHG poszerzamy projekt i ekspozycję
2018-03-28 Komputery ODRA 1305M oraz ODRA 1304 zostają włączone do działań pod kryptonimem "Opercja Thanasis".

Operacja Thanasis - cz. 6 zobacz więcej

Operacja Thanasis - cz. 6
2018-04-06 W marcu 2018 roku z Muzeum Akademii Górniczo-Hutniczej z Krakowa, otrzymaliśmy JC1305M

Operacja Thanasis - cz. 7 zobacz więcej

Operacja Thanasis - cz. 7
2018-05-15 Wraz z jednostką centralną z Muzeum AGH przyjechała do nas konsola operatorska DZM-180KSR.

Operacja Thanasis - cz. 8 zobacz więcej

Operacja Thanasis - cz. 8
2019-01-10 Przewijak taśmowy PT 3M MERAMAT rozpoczęcie prac 5.12.2018

Operacja Thanasis - cz. 9 zobacz więcej

Operacja Thanasis - cz. 9
2020-01-12 Budowa działającej repliki jednostki centralnej komputera ODRA 1305
do góry