Operacja Thanasis - cz. 2

15 Lipca 2017

Ponieważ w zbiorach muzeum są trzy systemy komputerowe ODRA, program rewitalizacji komputerów Wrocławskich Zakładów Elektronicznych ELWRO, będzie obejmował docelowo przywrócenie do stanu pełnej funkcjonalności wszystkich systemów posiadanych przez MHKI.

Przedmiotem zainteresowania w pierwszym rzędzie są komputery: ODRA 1305 i ODRA 1204. Idealnie byłoby prezentować całą serię linii produkcyjnej zakładów ELWRO i to najlepiej "w ruchu" - (to na razie marzenia) 

Rewitalizacja i jej efekty zależą w równym stopniu od zakresu posiadanej dokumentacji sprzętu jak i oprogramowania (pierwszy warunek jest spełniony). 

Ponieważ w skład systemu komputerowego ODRA, wchodzą także produkty innych krajowych zakładów z tamtego okresu, w miarę możliwości także i one zostaną poddane gruntownej rewitalizacji. Zakres prac jest ogromny, więc należy przypuszczać, że zajmie to finalnie kilka lat. Obecnie przygotowany jest plan ramowy z uwzględnieniem posiadanych zasobów. 

Sala obliczeniowa

Dokonana została wstępnie inwentaryzacja techniczna, w dalszym ciągu są szacowane niezbędne środki organizacyjne, kadrowe, lokalowe jak i finansowe.

Program realizowany jest przez wolontariuszy pod kierunkiem byłego pracownika ELWRO, który dzięki pracy przy produkcji i uruchamianiu sprzętu komputerowego, oraz w biurze konstrukcyjnym gwarantuje odpowiedni poziom merytoryczny prac. Bardzo ważne będzie również wyszkolenie kadry celem zapewnienia dalszej długiej eksploatacji komputerów produkcji ELWRO.

JC 1305  - wstępne oględziny oraz ustalenie zakresu prac 

Pochodzenie: Wojewódzki Sztab LWP  Bygdoszcz  nr seryjny 236, data produkcji: 1975 rok

Sala obliczeniowaPonieważ jednostka wraz z osprzętem, była  jednostką funkcjonalną, zespół spodziewał się dość dobrego stanu i nie pomylił się zbytnio.

Przystąpiono do  przygotowania odpowiedniego zasilania technicznego na potrzeby prowadzonego serwisu oraz zgromadzono niezbędne materiały i narzędzia przydatne przy demontażu podzespołów, celem oczyszczenia i przeglądu technicznego.

Następnie jednostka centralna została pozbawiona osłon części zasilania oraz podniesiono ją na przygotowane klocki drewniane (był to zabieg niezbędny ze względu na prace mechaniczne od spodu urządzenia).

Sala obliczeniowa

JC 1305JC 1305 "na klockach" - przystąpiono do demontażu bloków zasilaczy - oznaczając okablowanie i weryfikując z dokumentacją techniczną. Ta konkretna jednostka posiada zasilanie zgodne z dokumentacją techniczną - brak modyfikacji tylko utwierdza nas w opinii, że prawdopodobnie jest to jedyna taka "JC 1305" w Polsce, najbliższa pierwotnej konstrukcji.

Poniżej zespół filtra przed zasilaczem bloku. Zespół tak jak i zasilacze został wyczyszczony i dokonano pomiarów. Stwierdzono że wszystkie parametry są stabilne i zawierają się w granicach tolerancji wymaganych parametrów.

zespół filtra przed zasilaczem bloku

 CDN...

Podobne wiadomości:

do góry