Jak możemy przeczytać w opracowaniu "OCHRONA I UDOSTĘPNIANIE KULTUROWEGO DZIEDZICTWA INFORMATYCZNEGO Z PERSPEKTYWY MUZEUM HISTORII KOMPUTERÓW I INFORMATYKI W KATOWICACH" (https://muzealnictworocznik.com/resources/html/article/details?id=218396)

"Restauracja dawnego systemu komputerowego obejmuje artefakty materialne: jednostkę centralną, urządzenia peryferyjne, nośniki pamięci, podręczniki, dokumentację, a także niematerialne - system operacyjny wraz z oprogramowaniem i dane".

Choć w opinii MHKI, w skład systemu komputerowego  należy zaliczyć jeszcze przynajmniej oprogramowanie producenta (zwykle zaszyte w pamięci stałej komputera), to nie zmienia to faktu, że odtworzenie pełnego systemu komputerowego wymaga sprawnego elektronicznie sprzętu, na którym uruchomione zostanie kompatybilne i sprawne oprogramowanie.

Tak prowadzona restauracja wymaga więc zaangażowania zespołu specjalistów, znających konkretne rozwiązania techniczne. Niestety, upływ lat znacząco utrudnia takie prace. Z każdym rokiem bezpowrotnie tracimy kolejnych inżynierów "starej daty", odchodzących wraz z unikalną już dzisiaj wiedzą i doświadczeniem.

Od początku istnienia MHKI, świadomi złożoności zadania, podjęliśmy działania, mające na celu nie tylko zachowanie historycznych sprzętów, ale także ich uruchomienie i przywrócenie pełnej funkcjonalności programowej.

Dlatego otwieramy kolejne pracownie merytoryczne, zajmujące się odtworzeniem i uruchomianiem sprzętu i oprogramowania.  

W tej zakładce znajdziecie zapisy z działalności naszych pracowni.

 

do góry