Dziedzictwo cyfrowe (Digital Heritages) w postaci oprogramowania dla maszyn cyfrowych, to w rozumieniu MHKI niemal najważniejszy obszar, wymagający uratowania przed zapomnieniem. Niestety, wiele programów stworzonych w latach 60-tych czy 70-tych XX wieku, nie przetrwało do czasów współczesnych. Stosowane w tamtych czasach nośniki (np. karty czy taśmy papierowe) nie dały szans na zachowanie materiału w oryginale. 

Dlatego MHKI podejmuje działania, mające na celu odtworzenie tych dawnych produktów programistycznych. Dysponując sprzętem, pozwalającym na uruchomienie takiego software'u oraz bazując na rozmowach z żyjącymi jeszcze twórcami algorytmów (lub przynajmniej zapisanymi materiałami archiwalnymi), podejmujemy prace mające na celu odtworzenie tego oprogramowania.

W tym dziale znajdziecie materiały, opisujące uruchomione projekty i ich rezultaty.

 

do góry