System komputera ODRA 1305 Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie

Muzeum Historii Komputerów i Informatyki wykonało zlecone prace dla Muzeum Inżyniernii i Techniki w Krakowie polegające na przygotowaniu zestawu komputerowego systemu ODRA 1305 do ekspozycji. Maszyna licząca została nabyta przez zlecające muzeum od Muzeum ODRY FOMT we Wrocławiu, ratując ją tym samym ze stodoły gdzie była przechowywana po przekazaniu jej przez PKP Informatyka w 2010 roku ze stacji Wrocław Brochów. Prace konserwatorskie na terenie MHKI trwały od października 2021 do lutego 2022 roku. W skład pozyskanego systemu wchodzą:

  • Jednostka procesorowa JC 1305
  • Pamięc taśmowa PT 3M
  • Pamięć taśmowa PT 3M
  • monitor techniczny DZM-180 
  • Drukarka wierszowa DW 3xx

Konserwacji zostały poddane wszystkie urządzenia z wyjątkiem drukarki wierszowej.

Do powierzonych urządzeń zostały stworzone, zgodnie z kanonem konserwacji, program konserwatorski oraz pełna dokumentacja konserwatorska z opisem i prognozami możliwości uruchomienia poszczególnych urządzeń. Dokumentacja została przekazana jednostce zlecającej. Obecnie urządzenia prezentowane są na wystawie głównej w Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie i obecnie stanowią, wg oceny naszego muzeum, najlepiej wyeksponowy system komputerowy ODRA 1305 ze wszystkich ekspozycji statycznych w naszym kraju. 

 Wszystkie urządzenia zostały rozebrane do gołych ram konstrukcyjnych które pod nadzorem konserwatorów zostały oczyszczone i zabezpieczone. Wszystkie elementy i podzespoły zostały skatalogowane i zweryfikowane pod kątem ewentualnych prac uruchomieniowych.  Urządzenia zostały ujęte w katalogu prowadzonym przez Muzeum Historii Komputerów i Informatyki w Katowicach w ramach "Operacji Thanasis".

 

 

 

do góry