Zgodnie z Regulaminem Muzeum Historii Komputerów i Informatyki Rada Muzeum sprawuje nadzór nad wypełnianiem przez Muzeum jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa, w szczególności nad realizacją celów. Dodatkowo, ocenia sprawozdanie roczne z działalności Muzeum oraz opiniuje przedłożony przez dyrektora roczny plan działalności.

Kadencja dotychczasowej Rady wygasła. Z uwagi na pandemię, powołanie nowej Rady zostało odsunięte na 2022 rok. Aktualny skład Rady podamy  niezwłocznie po jej powołaniu.

do góry