Wspólna konferencja z IPN

9 Marca 2015

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach oraz Muzeum Historii Komputerów i Informatyki w Katowicach zapraszają na interdyscyplinarną konferencję pt.

High-Tech za „żelazną kurtyną. Elektronika, komputery i systemy sterowania w PRL

Obrady odbędą się w Katowicach w dniach 23-24 września (środa-czwartek) 2015 r.

Patronat naukowy na konferencją sprawuje Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk

Podobnie jak budowa sieci kolejowych i elektryfikacja miast stały się wiodącymi wyznacznikami postępu technologicznego w drugiej połowie XIX wieku, tak automatyzacja procesów produkcyjnych i komputeryzacja społeczeństw stanowiły o sile państw i narodów w drugiej połowie XX w. Kluczowym katalizatorem w rozwoju elektroniki oraz systemów sterowania była bez wątpienia druga wojna światowa, dająca z kolei początek globalnej rywalizacji amerykańsko-radzieckiej na polu nauki i techniki. W zastygającym w latach czterdziestych i pięćdziesiątych dwubiegunowym układzie sił, Polska znalazła się – na skutek szeregu uwarunkowań geopolitycznych – w obozie komunistycznym. W podyktowanych tą właśnie ideologią niesprzyjających realiach gospodarki planowej, PRL stawiała pierwsze kroki na drodze do modernizacji państwa i społeczeństwa w duchu cywilizacji informatycznej.

Konferencja organizowana przez IPN Oddział w Katowicach oraz Muzeum Historii Komputerów i Informatyki w Katowicach, pod patronatem naukowym Instytutu Historii Nauki PAN, służyć ma wymianie doświadczeń w zakresie badań nad szeroko rozumianą elektronizacją, informatyzacją i automatyzacją PRL. Adresatami konferencji są zarówno naukowcy reprezentujący dyscypliny humanistyczno-społeczne (historycy, kulturoznawcy, socjolodzy, ekonomiści etc.), jak również inżynierowie, analizujący na przykład mikroelektronikę, czy oprogramowanie w perspektywie historycznej. Jednocześnie intencją organizatorów jest wzbudzenie zainteresowania młodego pokolenia oraz zaspokojenie zapotrzebowania na wiedzę o historii techniki komputerowej u wszystkich tych, którzy chcą uzupełnić polityczno-społeczną perspektywę narracji o przeszłości o kolejny intrygujący wymiar.

Do szczególnie pożądanych obszarów tematycznych zaliczają się:

  1. Zaplecze badawczo-rozwojowe i przemysł komputerowy PRL (systemy operacyjne, programy użytkowe, systemy sterowania, półprzewodniki, układy scalone, litografia elektronowa etc.)
  2. Cybernetyka i badania podstawowe na potrzeby przemysłu mikroelektroniki (fizyka, chemia) i informatyki (matematyka), edukacja społeczeństwa w zakresie systemów informatyki
  3. Polscy wynalazcy i naukowcy w kraju i zagranicą (patenty, koncepcje etc.)
  4. Elektronizacja i automatyzacja przemysłu, informatyzacja służby zdrowia, szkolnictwa i administracji państwa
  5. Adaptacja elektroniki użytkowej w życiu codziennym (pralki automatyczne, telekomunikacja, technika radiowa, telewizja, komputery osobiste etc.)
  6. Aparat bezpieczeństwa państwa wobec rewolucji informatycznej na świecie i implementacji nowych technologii w Polsce (wywiad naukowo-techniczny, wykorzystanie nowych technologii przeciwko strukturom opozycji antysystemowej, informatyzacja baz danych MSW etc.); posługiwanie się techniką komputerową i radioelektroniką przez opozycję antykomunistyczną, ataki „hakerskie” na krajową infrastrukturę komputerową
  7. Militarne i kontrwywiadowcze aplikacje technologii elektroniczno-informatycznych (urządzenia wykorzystujące zjawisko wiązki laserowej, kryptografia i krypto-analiza, transmisja satelitarna etc.)
  8. Embargo amerykańskie a transfer technologii z Europy Zachodniej i Azji Południowo-Wschodniej do PRL (międzynarodowe kontakty handlowe i naukowe, wymiana stypendialna, zakupy czarnorynkowe etc.) oraz kopiowanie zachodnich rozwiązań w dziedzinie mikroelektroniki
  9. Problematyka komputerów w relacjach Polski z ZSRR i z pozostałymi państwami Układu Warszawskiego i Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej
  10. Rozprzestrzenienie się elektroniki w sferze rozrywki i kultury (sprzęt audio-video, gry komputerowe, czasopiśmiennictwo o tematyce komputerowej, literatura SF etc.)

Również inne interesujące tematy zgłoszeń, wpisujące się w problematykę zakreśloną tytułem konferencji, będą brane pod uwagę.

Propozycje wystąpień na formularzu rejestracyjnym, wraz z abstraktem, prosimy przesyłać równocześnie na adresy e-mail: Mirosława Sikory   oraz Piotra W. Fuglewicza do 30 kwietnia 2015 r.

Program konferencji zostanie ogłoszony 31 maja 2015 r. Nie pobieramy opłaty konferencyjnej. Zapewniamy nocleg i wyżywienie. W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem (032) 207 03 26 lub (0) 504 722 780. 

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Materiały reklamowe
pdf 2015-03-09 Reklamówka HighTech
ilość pobrań: 1337
Reklamówka HighTech 247.46KB zobacz

Podobne wiadomości:

do góry