Komputer (maszyna cyfrowa) ODRA 1304

ELWRO    Wrocław   Prace konstruktorskie rozpoczęto w roku 1968 a ukończono w roku 1969.
Do prac konstruktorskich przystąpił ten sam zespół ludzi, który konstruował Jednostkę ODRA 1204 - co znacząco przyspieszyło i ułatwiło pracę. Początek 1970r. to budowa prototypowych jednostek Maszyny Cyfrowej ODRA 1304 (która po testach okazała się w pełni zgodna z  maszyną ICL 1904). W efekcie powstaje kilka (jak podają niektóre źródła - dokładnie 8) sztuk M.C. ODRA 1304.

Uruchomienie produkcji seryjnej było nieco trudniejsze niż w przypadku M.C. ODRA 1204. Przyczyna, to znacznie większa ilością urządzeń peryferyjnych, które mogły, a nawet musiały pracować z M.C. ODRA 1304.  Mowa tutaj o przewijakach taśmowych, drukarkach wierszowych, czytnikach i perforatorach kart i taśm perforowanych oraz multiplekserach i terminalach.

Poniższe zdjęcie przedstawia M.C. ODRA 1304  w ekspozycji naszego muzeum - na razie, niestety ekspozycji statycznej. Maszyna, została przywieziona w marcu 2018r. z Muzeum Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. Jednostka została wstępnie oczyszczona i przygotowana do ekspozycji, jednak na prace odtworzeniowe wnętrza, będziemy musieli poczekać do czasu zgromadzenia niezbędnych środków, dokumentacji, oraz zakończenia prac przy jednostkach M.C. ODRA 1305. 

Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby wesprzeć nasze muzeum w pracach odtworzeniowych.

ODRA 1304 ODRA 1304

Trudne początki - wstępne oczyszczenie i ocena stanu eksponatu

Jednostka pracowała w latach 70 tych w Akademii Górniczo-Hutniczej, a po zakończeniu eksploatacji, jak większość sprzętu w naszym kraju, odeszła do lamusa i cudem uratowała się przed pocięciem na złom. Niestety do obiektu, w którym była przechowywana dotarli złomiarze, którzy znęceni świetlaną "złotą" przyszłością po "wypatroszeniu maszyny"doprowadzili do dewastacji komputera w środku. W całości ocalały jedynie bloki zasilania, instrumenty pomiarowe oraz pulpit operatora z elektryczną maszyną do pisania Konsul. Robotnicy, którzy później prowadzili prace remontowe, także nie zabezpieczyli "złomu", co zaowocowało dodatkowym zanieczyszczeniem sprzętu.

 Bloki zasilania przed oczyszczeniem

Dzięki przytomności Kierownika Muzeum AGH i Władz Uczelni, jednostka została przekazana w depozyt do naszego muzeum, gdzie już przeszła wstępne oczyszczenie (które sprawia wrażenie gruntownego),

Po przeprowadzeniu wstępnych prac konserwatorskich, już od kilku tygodni można sprzęt oglądać i posłuchać jednocześnie do czego służył w AGH.

licznik czasu pracy

Przygotowanie ekspozycji statycznej tej jednostki, wymagało od nas sporych nakładów pracy oraz przystosowania i wyselekcjonowania fragmentu ekspozycji tylko na potrzeby tej Maszyny Cyfrowej. 

do góry