CHECK - Computer History Experts Congress Katowice

CHECK - Computer History Experts Congress Katowice 2024

logocheck

Kongres popularno-naukowy poświęcony ratowaniu cyfrowego dziedzictwa.

Termin:    wiosna 2025  - termin dokładny zostanie ustalony

To pierwsze tego typu wydarzenie na terenie Europy poświęcone cyfrowemu dziedzictwu.

Podczas kongresu zaprezentowane zostaną dokonania muzeów, a także uczonych i kolekcjonerów w zakresie ocalania materialnego
i niematerialnego dziedzictwa cyfrowego, a także narzędzia służące do opracowywania dorobku kultury cyfrowej.
Przedstawione będą metody badawcze stosowane w muzeach i ośrodkach badawczych na całym świecie oraz rezultaty tych działań ze szczególnym uwzględnieniem ich znaczenia dla ochrony i upowszechniania dziedzictwa cyfrowego.
Kongres zapewni możliwość wymiany doświadczeń, jak również będzie okazją do spotkań z ludźmi zajmującymi się historią informatyki zawodowo lub hobbystycznie.

Zapraszamy osoby ratujące dziedzictwo techniki cyfrowej i umożliwiamy wymianę wiedzy, doświadczeń i poglądów dzięki panelom dyskusyjnym: wydarzeniom towarzyszącym kongresowi.
Jednym z celów konferencji jest powołanie podmiotu odpowiedzialnego za wypracowanie międzynarodowych standardów prac konserwatorskich, a także przygotowywanie ustandaryzowanej dokumentacji i publikowanie wyników prac w specjalnym cyfrowym wydawnictwie.
Dodatkowo w ramach konferencji przygotowana zostanie wystawa maszyn cyfrowych i oprogramowania.
Będzie to święto większych i mniejszych kolekcji cyfrowych: każdy, kto zgłębia tajniki informatyki i jej historii znajdzie tu coś dla siebie.
Niebawem zostanie uruchomiona specjalna strona poświęcona temu wydarzeniu.

Chętnych do współtworzenia wydarzenia oraz potencjalnych wystawców zapraszamy do kontaktu: biuro@muzeumkomputerow.edu.pl

 

Przy pomocy nowoczesnych technologii zostaną przedstawione systemy zachowane w muzeach na całym świecie, a oprowadzać będą organizatorzy wystaw, kuratorzy, konserwatorzy i osoby zaangażowane w ich utrzymanie.

do góry