Strona główna / Muzeum / O Muzeum / Rada programowa

Rada programowa

Zgodnie z Regulaminem Muzeum Historii Komputerów i Informatyki Rada Muzeum sprawuje nadzór nad wypełnianiem przez Muzeum jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa, w szczególności nad realizacją celów. Dodatkowo, ocenia sprawozdanie roczne z działalności Muzeum oraz opiniuje przedłożony przez dyrektora roczny plan działalności.

Skład tymczasowej Rady Muzeum Historii Komputerów i Informatyki:

  1. Piotr W. Fuglewicz
  2. Paweł Jędrzejko
  3. Jerzy Kandziora
  4. Zbigniew Rudnicki
  5. Andrzej Sawicki
  6. Maciej M. Sysło
  7. Dariusz Walerjański
  8. Bogdan Miś
 

 

 


Wolontariat
Rejestr zabytków informatyki
Wasza telewizja

kar2HeqthYyuaUp_n8PJA7UbQ1gSNDwU0SEJPkA0MH06YX9sX91vPUSJthLNFyig8jJCtP85qOs-o9O1tlw7Rw

V32GC2OkPgOKv_rBPfANIDwdpoaFA4Vaf5PvU-tFkMM6YX9sX91vPUSJthLNFyig8jJCtP85qOs-o9O1tlw7Rw

kVGsI1nmIt0uwikUrNdB2JitIVKdlRPKwxaUu2ZSkzg6YX9sX91vPUSJthLNFyig8jJCtP85qOs-o9O1tlw7Rw

6HbecC_aPS5_coOYT45OpOtF15gGFbF6r4MPmm_dVvQ6YX9sX91vPUSJthLNFyig8jJCtP85qOs-o9O1tlw7Rw

ez3tSvj_JCdt3FaUv_B7MgGI7XO3_Iw8fN0xeCOIdys6YX9sX91vPUSJthLNFyig8jJCtP85qOs-o9O1tlw7Rw