Strona główna / Muzeum / O Muzeum / Zabytek Informatyki

Zabytek Informatyki

Zabytek Informatyki  - ?                                          

    Na początek powinniśmy zapytać co jest zabytkiem w świetle regulacji prawnych w naszym kraju. W ślad za pytaniem, sięgając do ustawy  o ochronie zabytków i opiece nad nimi, dowiadujemy się rzeczy następującej:

Zabytek – jest nieruchomością lub rzeczą ruchomą; ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową (art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami).

Komputer, program, drukarka - zabytkiem?  -TAK

Idąc w ślad za przytoczoną definicją, przedstawiciel muzeum, Krzysztof Chwałowski w roku 2009, czyli jeszcze przed jego powstaniem, doprecyzował termin zabytku informatyki. (definicja, opis)

Zabytek informatyki – należy do grupy zabytków techniki cyfrowej,jest to rzecz ruchoma, która jest dziełem człowieka lub jest związana z jego działalnością z dziedziny arytmometrów, maszyn liczących prostych,  złożonych, programowalnych, mechanicznych, napędzanych prądem elektrycznym, analogowych lub w pełni cyfrowych, wykorzystywanych w nauce, wojskowości, przemyśle, telekomunikacji,  edukacji, rozrywce oraz innych dziedzinach tutaj nie wymienionych.
Jednocześnie wszystko co jest związane ze stworzeniem maszyn liczących, zaliczanych do grupy zabytkowych, staje się niejako z automatu artefaktem, a oprogramowanie, nierozłączną częścią maszyn komputerowych stanowiących, w niektórych przypadkach, integralną część maszyny liczącej, jednocześnie samo będąc zabytkiem.

Termin ten wymaga zabiegów legislacyjnych, tak aby na trwałe wprowadzić go do ustawy o ochronie zabytków. 

 Jeśli nasuwają się Państwu jakieś sugestie związane z tym terminem, jego doprecyzowaniem i rozszerzeniem - prosimy o kontakt z naszym muzeum.

 

 

Aby ukazać niesamowity postęp jaki się dokonał na przestrzeni kilku dekad ubiegłego wieku, odsyłamy do zdjęć komputerów PRS 4, produkowanych w Tychach w ilości ok 150 sztuk, a których 3 jednostki znalazły stałą opiekę w naszym muzeum.

PRS 4

3 ze 150 wyprodukowanych komputerów w zakładach EMAG Tychy, które pracowały w nieistniejącym już budynku DOKP Katowice.
PRS 4
PRS 4
PRS 4
PRS 4
PRS 4
PRS 4
PRS 4
PRS 4
PRS 4
PRS 4
PRS 4
PRS 4
PRS 4
PRS 4
PRS 4
PRS 4
PRS 4
PRS 4
PRS 4
PRS 4
  • 1
  • 2
  • 3

I


Wolontariat
Rejestr zabytków informatyki
Wasza telewizja

tCrPSLvtj600uDkxg_mu3OpYuZBnhCBGJ6BPaNMU7YA

bkqssFv_6lZatirDaL9XIVVJrln2lpxodMMRTUDRij0

JCUGrkF_aN7RtKWF-15C3f5a4HsIAIQhww_QokJ7_hQ

D6tKf-EP6oaPnrsOya473ML5YtLei4zt9yC5WKAaP3w

hlsGeEzBmx8JmiCEhLjUQW5UIKykkvy6TVIdEHz-GOI