Strona główna / Polityka prywatności

Polityka prywatności

Szanujemy Państwa prawo do prywatności.

Mujzeum Historii Komputerów i Informatyki (MHKI)  w Katowicach informuje, że dane podawane przez użytkowników w formularzach udostępnionych w niniejszym serwisie internetowym, są w pełni poufne i wykorzystywane jedynie do:

  • nawiązania kontaktu z związanego z zapytaniem lub komentarzem, na który oczekujecie Państwo odpowiedzi,
  • przesyłaniem wiadomości e-mail zamówionych przez Państwa,
  • wewnętrznym badaniem obiegu informacji składanych z WWW.

Wszelkie dane otrzymane przy pomocy niniejszego serwisu internetowego przeznaczone są wyłącznie na użytek MHKI lub podmiotów, które muszą być niezbędnie zaangażowane w sprawę odpowiedzi na Waszą prośbę. Dane te nie będą sprzedawane ani udostępniane innym firmom, urzędom, organizacjom ani osobom niebędącym pracownikami lub stałymi współpracownikami. Poufność danych może być uchylona w celach dowodowych lub na polecenie odpowiednich organów państwowych.

Dane zbierane automatycznie i pliki cookies

Podczas Państwa wizyty na witrynie MHKI zbierane są dane dotyczące wizyty, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. Są to dane statystyczne pozwalające na przykład reagować na zmieniające się trendy rynkowe i dostosowywać witrynę do Państwa potrzeb.

W niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią zindywidualizowany dostęp oparte są na cookies. Wyłączenie cookies w przeglądarce zazwyczaj nie uniemożliwia korzystania ze strony internetowej MHKI, ale może spowodować utrudnienia. Cookies są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z naszych serwisów przez użytkowników.

Zmiana danych

Procedura składania zapytań poprzez stronę internetową wymaga podania podstawowych danych (w celu ogólnej identyfikacji nadawcy). Dane te możecie Państwo zmienić lub przeglądać (jeżeli dotyczą Waszej osoby) kontaktując się z kierownictwem MHKI (dane podane są na stronie Kontakt). Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć.

Zmiana polityki prywatności

MHKI zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na niniejszej stronie. Zmiany w polityce prywatności obowiązują od dnia ich opublikowania.


Wolontariat
Rejestr zabytków informatyki
Wasza telewizja

kSuKeQUoFoJupce8tUvvasYsZVRImxqMl1H2-Kjncks

l9pthgfiolgLpFOnp6oxAZ-bbgfsbnCPLFXrs7rBKTk

PobThgl7le5XPuQt0a4AfkjTffzhxHkkdimRa9nxHjs

a-Bf0v_fNmwnsCHAmfgCFztGHR9vEo_ifqADv5xGjR4

PODcsQ5wT-g7Vw7Z0KKl-8X-obdAM-Qt9EkJYMoTqA8