ODRA 1305

                                                Komputer  JC ODRA 1305 i JC ODRA 1305M

  ELWRO    Wrocław .  Prace konstruktorskie rozpoczęto w roku 1970 a prototypową jednostkę uruchomiono w 1972 roku.

     Seryjną produkcję rozpoczęto w roku 1973. Zespół konstruktorów mający doświadczenie podczas budowy JC 1204 oraz 1304 jak i 1325, wzorując się także komputerem  ICL, tworzy maszynę cefrową ODRA 1305. Jednostka protorypowa różniła się wizualnie,  typem obudowy od tych produkowanych seryjnie, choć kolor kremowo szary pozostał jeszcze przy pierwszych jednostkach produkowanych na skalę przemysłowo.  Komputer szybko pojawił sie w wielu miejscach, PKP,LWP, Instytuty Naukowo-badawcze, Uczelnie, Kopalnie, Huty - to tylko niektóre z podmiotów które zakupiły te komputery, a co lepsze - użytkowały przez długie lata.

Komputer ODRA JC 1305 produkowany był aż do roku 1986. W kwestii ilości wyprodukowanych maszyn, są dość duże rozbieżności, do niedawna było wiadomo, że było ich nieco ponad 460 sztuk.

                                                                     

Na zdjęciu jednostka modelowa, która została zbudowana przy współpracy inżynierów z IMM Warszawa, oraz WZE ELWRO, nie mająca nic wspólnego z prototypami jednostek zbudowanych przez Zakłady ELRWRO. Dlaczego taka jednostka była budowana w IMM Warszawa? - tutaj trzeba pochylić się, nad uwarunkowaniami politycznymi, które wówczas dyktowały wiele kwestii. ODRA 1304A bywała jednocześnie RIADEM, w zależności od tego, kto w danym dniu wizytował miejsce w którym ona powstawała. Jednostka ta, wg inżynierów z zakładów z Wrocławia, nigdy nie była w pełni uruchomiona. Brakuje także informacji o zespole kontrukcyjnym, oraz wszelakich dokumentów. Zdjęcie które zamieszczamy, pochodzi z czasopisma Informatyka,  i brak jest jakichkolwiek zdjęć sczegółowych. Za wszelkie informacje, będziemy bardzo zobowiązani.

 

 

                                                                  Prototyp JC 1304 A    - co to takiego?

 

Kluczem do rozwiązania zagadki, będzie najprawdopodobniej maszyna cyfrowa o oznaczeniu ODRA 1304A, która to była zlecona do konstrukcji wspólnie   IMM oraz WZE ELWRO w roku 1970. Zarządzeniami  Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej "MERA", no. 14 i 17 z kwietnia i maja 1970 r. w sprawie budowy prototypu i serii prototypowej maszyny Odra-1304A czyli Odry-1305, być może tak rozpoczęto historię maszyny, która później przez wiele lat z powodzeniem pracowała w wielu miejscach. Powołano wówczas Pełnomocnika Zjednoczenia i określono składy zespołów roboczych z WZE Elwro i Instytutu Maszyn Matematycznych. Ale rzeczywistość i dokumenty to dwie różne bajki,  a my postaramy się wyjaśnić tą kwestie.  Jako placówka muzealna, badająca historię, nie możemy pominąć tych kwestii, które stają się  przysłowiowym cierniem w oku wielu ludzi. Mamy nadzieję, żę dokumentami, oraz ich analizami, nikogo nie urazimy i nie obrazimy. Historia nigdy nie była czarno-biała, i tak i w tym przyapdku, mamy do czynienia z pewnymi niejasnościami. 

Już niebawem, pojawi się nieco więcej informacji, dotyczących współpracy WZE ELWRO, oraz IMM Warszawa w zakresie budowy ODRY, a może RIADA?   - pytań z każdym dniem więcej...Zapraszamy do śledzenia tej historii. 

 

                                                                       CO POZOSTAŁO ?

   Prawdopodobnie najstarsza jednostka która zachowała się do dzisiaj z niewielkimi modyfikacjami, to jednostka którą pozyskało MHKII z Muzeum Wojsk Lądowych z Bydgoszczy, nosi ona numer seryjny 236 i pochodzi z 1975 roku.Jednostka dość obszernie opisywana jest na naszej stronie w zakładce "Operacja Thanasis" .

             Gdzie obecnie możemy zobaczyć jednostki ODRA JC 1305:

              1. Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie                         -  1 jednostka centralna

                   - pochodzenie: Lublin Tatary PKP Inormatyka  nr 426   model "M"

              2. Muzeum Techniki i Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej      - 2 jednostki centralne

                  - pochodzenie: "Hutmen" Wrocław

              3.  Muzeum Historii Komputerów i Informatyki Katowice       - 3 jednostki centralne

                 - pochodzenie: Wojewódzki Sztab LWP  Bygdoszcz  nr 236

                 - pochodzenie: Lublin Tatary  PKP Informatyka  nr 384   model"M"

                 - pochodzenie: Bumar Łabędy               brak znamion             

              4. Gdański Park Naukowo Technologiczny                              - 1 jednostka centralna

                 - pochodzenie: Stacja Wrocław Brochów PKP Informatyka

             5.  Muzem ODRY FOMT                                                               - 1 jednostka centralna

                 - pochodzenie: Stacja Wrocław Brochów PKP Informatyka

 

                   Jednostka Centralna ODRA 1305 nr 236 rok produkcji 1975
obecna lokalizacja: Ekspozycja Muzeum Historii Komputerów i Informatyki Katowice   

       Jednostka przekazana przez Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy wraz z urządzeniami towarzyszącymi,

Wg "dowodu przebiegu służby urządzenia" JC 1305 pracowała w Wojskach Łączności w Zespole Informatyki Pomorskiego Okręgu Wojskowego  LWP w Bydgoszczy gdzie była zainstalowana 27.05.1977 roku. 

 Zgodnie z zapisem, z dnia16.12.1999 został sporządzony protokół przekwalifikowania o numerze 100/99 dn. 18.11.1999 roku i wyłączono maszynę z eksploatacji.

A dnia 18.04 roku 2000 sporządzono protokół przekwalifikowania o numerach 32/2000  18.04.2000  do kategorii "S".

      Jednostka pierwotnie wyposażona była w pamięć ferrytową 64 kilosłów i zmodernizowana na początku lat 80tych do pojemności 256 kilosłów w układach krzemowych. Jednostka Centralna, w pierwszych latach produkcji ważyła od 280 do 350 kg w zależności od wyposażenia.

 

ODRA 1305 No ser.236

Jednostka centralna z serii 1305 No ser. 236
ODRA 1305
ODRA 1305
ODRA 1305
ODRA 1305
ODRA 1305
ODRA 1305
ODRA 1305
ODRA 1305
ODRA 1305
ODRA 1305
ODRA 1305
ODRA 1305

Obecnie ta konkretna jednostka jest już w pełni jednostką, którą nasze muzeum uruchomiło dzięki Operacji Thanasis - stan estetyczny, także jest poprawiony.

               Jednostka Centralna ODRA 1305 M nr 384  rok produkcji 1985
     obecna lokalizacja: Ekspozycja Muzeum Historii Komputerów i Informatyki Katowice

 

    Jednostka przekazana przez Muzeum AGH w 2018 roku wraz z DZM 180 KSR, dokumentacją, emulatorami sprzetowo-programowymi,

   Maszyna wyprodukowana w roku 1985, jest wersją "M" co oznacza że jest wersją zmodyfikowaną, między innymi pamięć ferrytową całkowicie zasąpiono pamięcią półprzewodnikową.

 Więcej na temat tej maszyny, można doczytać jak i zobaczyć w dziale http://www.muzeumkomputerow.edu.pl/ekspozycje/Operacja_Thanasis.html.

 Jednostka była uruchomiona w 1986 roku, a wyłączona wraz z jednostką o numerze 426      1 maja 2010 roku . Obie jednostki były jednostkami typu "M", a modyfikacje występują od samej konstrukcji ramy, użytych materiałów, poprzez zasilanie, system chłodzenia oraz możliwość tzw. strojenia potencjometrycznego.

Jednostka oficjalnie została przekazana do AGH w 2011 roku, gdzie była prezentowana w uczelnianym Muzeum AGH. W Roku 2018, muzea nawiązały współpracę i wsparto naszą Operację Thanasis ODRĄ "z Lublina".

Poniżej zdjęcia jednostki wraz z osprzętem tuż po zwiezieniu do MHKII oraz zdjecia porównawcze z JC opisywaną wyżej.

ODRA 1305M No ser. 384

ODRA 1305 jednostka wyłączona w 2010 roku na stacji Lublin Tatary wraz z emulatorami, uratowany przez Muzeum AGH i przekazany w depozyt do MHKI, przyłączając się i zwiększając tym samym szanse na powodzenie "Operacji Thanasis".
KCH
ODRA 1305M
KCH
ODRA 1305M
KCH
ODRA 1305M
KCH
ODRA 1305M
KCH
ODRA 1305M
KCH
ODRA 1305M
KCH
ODRA 1305M
KCH
ODRA 1305M
KCH
ODRA 1305M
KCH
ODRA 1305M
KCH
ODRA 1305M
KCH
ODRA 1305M
KCH
ODRA 1305M
KCH
ODRA 1305M
KCH
ODRA 1305M
KCH
ODRA 1305M
KCH
ODRA 1305M
KCH
ODRA 1305M
KCH
ODRA 1305M
KCH
ODRA 1305M
  • 1
  • 2

Obecnie, jednostka jest już odrestaurowana i funcjonująca, stanowi bazę wyjściową w Operacj Thanasis.

               Jednostka Centralna ODRA 1305 M nr 426  rok produkcji  1985
          obecna lokalizacja: Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie
                                    dawne Muzeum Techniki NOT

Jednostka przyjechała do Muzeum Techniki NOT w 2011 roku wraz z DZM 180 KSRE. Jednostka ta pracowała na stacji Lublin Tatary od 1986 roku do 1 maja 2010. 

Od jednostki o No ser. 384, która obecnie znajduje się w MHKII różni ją rozwiązanie zasilania, oraz pamięć operacyjna.

Obie jednostki pracowały 24 lata, a filmy z końcowej fazy pracy, zmontowane przez pracowników można zobaczyć chociażby poniżej.

                            

 

A jednostka w Muzeum Techniki w roku 2017 wyglądała następująco:

                 

ODRA 1305 No ser 426

Komputer w Narodowym Muzeum Techniki w Warszawie
kch
JC ODRA 1305 M No ser. 426
kch
JC ODRA 1305 M No ser. 426
kch
JC ODRA 1305 M No ser. 426
kch
JC ODRA 1305 M No ser. 426
kch
JC ODRA 1305 M No ser. 426
kch
JC ODRA 1305 M No ser. 426

 


Wolontariat
Rejestr zabytków informatyki

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne
informacje na temat pracy muzeum
dodaj swój adres e-mail

dT-dg_NM-PzklEd71q5VJjhyZrCXXzNUjPO576HkHJI

CamfAphesnRDv1bChFZ1B-9oYkkcd3sbMVFzFyIGfng

L3VOG7XGB15XqdVHGomH2rBi0fG_k2gMiBhiiDgc-kM

AKl-Oi9T7KEsFJfzMqZHMa05Hm9Yym4h-F7-TP3GM9Q

QTzFLgxY0JT5g-IxmpN68SZEwTOtiknKq-1mg1ANkfQ