ODRA 1305

                                                Komputer  JC ODRA 1305 i JC ODRA 1305M

  ELWRO    Wrocław .  Prace konstruktorskie rozpoczęto w roku 1971 a prototypową jednostkę uruchomiono w 1972 roku.

     Seryjną produkcję rozpoczęto w roku 1973. Zespół konstruktorów mający doświadczenie podczas budowy JC 1204 oraz 1304 jak i 1325, wzorując się także komputerem  ICL, tworzy maszynę cefrową ODRA 1305. Jednostka protorypowa różniła się wizualnie, oraz typem obudowy od tych produkowanych seryjnie, choć kolor kremowo szary pozostał jeszcze przy pierwszych jednostkach produkowanych seryjnie.  Komputer szybko pojawił sie w wielu miejscach, PKP,LWP, Instytuty Naukowo-badawcze, Uczelnie, Kopalnie, Huty - to tylko niektóre z podmiotów które zakupiły te komputery, a co lepsze - użytkowały przez długie lata.

Komputery ODRA JC 1305 produkowany był aż do roku 1986. W kwestii ilości wyprodukowanych maszyn, są dość duże rozbieżności, do niedawna było wiadomo, że było ich nieco ponad 460 sztuk.

                                                                     

Na zdjęciu jednostka której nie potrafimy zidentyfikować.

   Prawdopodobnie najstarsza jednostka która zachowała się do dzisiaj z niewielkimi modyfikacjami, to jednostka którą pozyskało MHKII z Muzeum Wojsk Lądowych z Bydgoszczy, nosi ona numer seryjny 236 i pochodzi z 1975 roku.Jednostka dość obszernie opisywana jest na naszej stronie w zakładce "Operacja Thanasis" .

             Gdzie obecnie możemy zobaczyć jednostki ODRA JC 1305:

              1. Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie                    -  1 jednostka centralna

                   - pochodzenie: Lublin Tatary PKP Inormatyka  nr 426   model "M"

              2. Muzeum Techniki i Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej  - 2 jednostki centralne

                  - pochodzenie: "Hutmen" Wrocław

              3.  Muzeum Historii Komputerów i Informatyki Katowice   - 3 jednostki centralne

                 - pochodzenie: Wojewódzki Sztab LWP  Bygdoszcz  nr 236

                 - pochodzenie: Lublin Tatary  PKP Informatyka  nr 384   model"M"

                 - pochodzenie: Bumar Łabędy               brak znamion             

              4. Gdański Park Naukowo Technologiczny                         - 1 jednostka centralna

                 - pochodzenie: Stacja Wrocław Brochów PKP Informatyka

             5.  Muzem ODRY FOMT                                                               - 1 jednostka centralna

                 - pochodzenie: Stacja Wrocław Brochów PKP Informatyka

 

                   Jednostka Centralna ODRA 1305 nr 236 rok produkcji 1975
obecna lokalizacja: Ekspozycja Muzeum Historii Komputerów i Informatyki Katowice   

       Jednostka przekazana przez Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy wraz z urządzeniami towarzyszącymi,

Wg "dowodu przebiegu służby urządzenia" JC 1305 pracowała w Wojskach Łączności w Zespole Informatyki Pomorskiego Okręgu Wojskowego  LWP w Bydgoszczy gdzie była zainstalowana 27.05.1977 roku. 

 Zgodnie z zapisem, z dnia16.12.1999 został sporządzony protokół przekwalifikowania o numerze 100/99 dn. 18.11.1999 roku i wyłączono maszynę z eksploatacji.

A dnia 18.04 roku 2000 sporządzono protokół przekwalifikowania o numerach 32/2000  18.04.2000  do kategorii "S".

      Jednostka pierwotnie wyposażona była w pamięć ferrytową 64 kilosłów i zmodernizowana na początku lat 80tych do pojemności 256 kilosłów w układach krzemowych. Jednostka Centralna, w pierwszych latach produkcji ważyła od 280 do 350 kg w zależności od wyposażenia.

 


Wolontariat
Rejestr zabytków informatyki

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne
informacje na temat pracy muzeum
dodaj swój adres e-mail

dT-dg_NM-PzklEd71q5VJjhyZrCXXzNUjPO576HkHJI

CamfAphesnRDv1bChFZ1B-9oYkkcd3sbMVFzFyIGfng

L3VOG7XGB15XqdVHGomH2rBi0fG_k2gMiBhiiDgc-kM

AKl-Oi9T7KEsFJfzMqZHMa05Hm9Yym4h-F7-TP3GM9Q

QTzFLgxY0JT5g-IxmpN68SZEwTOtiknKq-1mg1ANkfQ